Raznovrsna rješenja za sva okruženja, 
Eurofloats proizvode koristimo u realizaciji turističkih luka i marina tamo gdje su dizajn i inovativna tehnologija izuzetno bitan faktor.
Zbog tog razloga udružili smo se sa svjetski poznatim studijima arhitekture i dizajna koji su nam pomogli u usavršavanju naših proizvoida i dizajna.

Rješenja za sva okruženja

Uspjeh turističke marine ovisi o kvaliteti projekta. Uz mnoštvo riješenja mogu se realizirati, i u najnedostižnijim mjestima, kvalitetni i sigurni vezovi po mjeri i želji naših klijenata.